De Seven Provintiën

De bouw van De 7 Provinciën 2001-2006

Deze site gaat over de bouw van het model van het admiraliteitsschip de 7 provinciën door Henk Versluis. Dit object mag wel zijn levenswerk genoemd worden, hij begon halverwege 2001 met de bouwtekening en eikenhouten vloerdelen. Alleen met veel geduld, tijd, energie, het juiste gereedschap, zijn perfectionisme en handigheid heeft hij na 5 jaar een waar meesterwerk neergezet.

In de loop van 2006 was het schip klaar om mee te pronken. In een stofvrije glazen kast was het schip klaar om van te genieten en te laten zien. Helaas kon mijn vader er zelf maar een paar maanden van genieten, hij overleed in februari 2007. Deze site is dus een eerbetoon aan mijn vader, opdat zijn meesterwerk toch bewonderd kan worden.

vlag

De bouw van De 7 Provinciën 1664-1665

In de zomer van 1664 kwamen voor het eerst sinds jaren de Heren van het zogeheten Haags Besogne weer bijeen. Deze heren, de ‘gedeputeerden tot de zee en de engelse saecken’ hadden van de Staten-Generaal de opdracht ontvangen om te bezien hoe op korte termijn opnieuw een oorlogsvloot kon worden samengesteld.

Op 29 juli 1665 kon de Admiraliteit van Rotterdam vol trots melden aan de Hoogmogende Heren der Staten Generaal dat ‘desen avont het groote admiraelsschip is uijt de haven op stroom geraeckt’. We kunnen die datum dan ook aanhouden als de dag dat de bouw van het schip De 7 Provinciën was afgerond. Vervolgens bracht men het schip stroomafwaarts naar Brielle, alwaar Johan de Witt het op 30 augustus 1665 persoonlijk is komen inspecteren. Uit het verslag dat De Witt een dag later deed aan de Staten Generaal, bleek het schip inmiddels een naam te hebben ontvangen. Tot nog toe was deze naam nog nergens in de brieven of verslagen genoemd. “Is gehoort het rapport vanden heer Johan de Witt, hare Hoog Mogenden Gedeputeerde achtervolgens derselve resolutie vanden negenentwintichste dese, geinspecteert hebbende het Groot Admiraelsschip, genaemt De Seven Provintien, door ‘t collegie ter admiraliteijt tot Rotterdam int water gebracht ende jegenwoordich leggende voor Den Briel.”

webdesign © maiores 2011 l copyright l disclaimer l top l email