Copyright/Disclaimer


De eigenaar van de site biedt geen garanties, noch expliciet, noch impliciet, aan een persoon of instelling ten aanzien van de geboden informatie.
Deze dient te worden aanvaard in de vorm waarin zij wordt verstrekt.
Verder gelden geen voorwaarden of garanties met betrekking tot de actualiteit en/of geschiktheid voor een beoogd doel.

"De 7 Provinciën" zal op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn of aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade van welke aard dan ook, daarbij inbegrepen bijzondere, indirecte en voortvloeiende schade die het gevolg is van, of voorvloeit uit, de hier geboden informatie.

De aangeboden informatie en een enkele afbeelding kan van andere bronnen op het internet of uit boeken afkomstig zijn.
Het kan zijn dat we links op onze website hebben naar andere websites en sommige content die op onze site zichtbaar wordt, kan in werkelijkheid van derden afkomstig zijn.
"De 7 Provinciën" is niet verantwoordelijk voor deze websites van derden die onder het regime van die betreffende content verstrekker vallen.
"De 7 Provinciën" stelt deze links alleen maar beschikbaar als een service aan haar bezoekers.